01 28 07 601, 01 28 07 603 konferenca@bic-lj.si

Arhiv

Povzetek 1. mednarodne strokovne konfenerce
Povzetek 1. mednarodne strokovne konference

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana je 26. in 27. oktobra 2010 v prostorih šole organiziral prvo mednarodno strokovno konferenco z naslovom »Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu in turizmu«. Med prispelimi prispevki je bilo izbranih in v program uvrščenih več kot 70 prispevkov iz 12 držav (Slovenija, Finska, Avstrija, Bosna in Hercegovina, Brazilija, Italija, Poljska, Portugalska, Romunija, Srbija, Turčija in Ukrajina). Prispeli povzetki so bili predstavljeni v štirih sekcijah: prehrana, živilstvo, gostinstvo in turizem. V sekciji gostinstvo je v sredo, 27. 10. 2010, izvedel delavnico gospod Janez Bratovž (restavracija J&B), ki je predstavil nove trende in tehnologije v pripravi jedi. V okviru plenarnega dela konference in tematskih sekcij so se predstavili ugledni strokovnjaki s področja živilstva, etnologije in kulturne antropologije, mednarodnih odnosov  e-turizma, klinične in športne prehrane ter gastronomije. Konferenca se je zaključila z okroglo mizo na temo »Slovenska hrana v turistični ponudbi Slovenije«.

Namen konference je bil prikazati trende, nove smernice na področju turizma in gostinstva, živilstva in prehrane, hkrati pa omogočiti strokovni dialog o trendih, izzivih, primerih dobrih praks na omenjenih področjih. BIC Ljubljana je izobraževalna inštitucija, ki zelo dobro sodeluje s svojim okoljem, zato smo se odločili, da nekatera strokovna področja, ki so bila predstavljena na konferenci, prikažemo tudi širši javnosti, zlasti učiteljem in predavateljem, dijakom, študentom, ki izobražujejo oz. se izobražujejo na teh področjih ter ostali javnosti, ki jo ta področja zanimajo. Ob podpori našega medijskega sponzorja Videolectures.net, ki omogoča spletno izmenjavo znanja, smo to lahko tudi uresničili. Naša pričakovanja so dvig kakovosti znanja, širjenje znanja in izkušenj ter strokovnega delovanja na področju živilstva, prehrane, gostinstva in turizma.

V ponedeljek, 25. 10. 2010, je na Biotehniškem izobraževalnem centru potekala tudi študentska predkonferenca, katere namen je bil, da študenti različnih višjih, visokih šol oz. univerzitetnega študija predstavijo svoje zamisli, ideje o nadaljnjem razvoju na področju živilstva, prehrane, gostinstva, turizma svojim kolegom, predavateljem, strokovnjakom iz gospodarstva, bodočim delodajalcem.

Študenti in diplomanti so predstavili svoja kakovostna dela, ki so nastala v obliki projektnega, raziskovalnega, seminarskega ali diplomskega dela v okviru študija. Dan je bil namenjen druženju in izmenjavi mnenj, izkušenj, idej in izzivov ter priložnost za izboljševanje kakovosti izobraževanja za potrebe gospodarstva s področja živilstva in prehrane ter gostinstva in turizma.

Nekaj predavanj in okroglo mizo si lahko ogledate na naslovu: http://videolectures.net/foodtrends2010

Postavi si IZZIV in ustvari TREND