01 28 07 601, 01 28 07 603 konferenca@bic-lj.si

Obvestilo

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

6. MEDNARODNA STROKOVNA KONFERENCA TRENDI IN IZZIVI
 (27. in 28. 10. 2022)

  • Upravljavec zbirke osebnih podatkov:

BIC Ljubljana, Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana, e-pošta: konferenca@bic-lj.si. 

  • Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO):

BIC Ljubljana, e-naslov: dpo@bic-lj.si

  • Namen obdelave osebnih podatkov:

Namen obdelave osebnih podatkov je organizacija in izvedba 6. Mednarodne strokovne konference Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu, turizmu, izobraževanju in usposabljanju (v nadaljevanju: 6. mednarodna konferenca Trendi in izzivi), ki bo potekala 27. in 28. 10. 2022 na BIC Ljubljana. V okviru organizacije bomo podatke iz prijavnice/registracije (ime, priimek, naslov, e-naslov, status, organizacija, telefonska številka, kraj, pošta, država), obdelovali za pripravo, izvedbo in objavo programa (samo ime in priimek, organizacija), pripravo in objavo zbornika referatov (samo ime in priimek, organizacija) v spletni obliki na spletni strani www.bic-lj.si in www.bickoneferenca.si Podatke bomo uporabili za izdajo potrdil (ime in priimek), listo prisotnosti in multiplikacijski dogodek v okviru konference (ime, priimek, organizacija, e-naslov, podpis). Ime, priimek; v primeru, da je plačnik fizična oseba, še naslov, se v obdelujejo za namen plačila kotizacije. Plakati in drugi izdelki, ki bodo nastali v okviru konference in posameznih referatov in bodo vsebovali osebne podatke, bodo v času konference razstavljeni v prostorih, kjer se bo konferenca odvijala. 6. mednarodna konferenca Trendi in izzivi je dogodek v javnem interesu in dogodek javne narave, ki se ga lahko udeleži vsak, ki želi. BIC Ljubljana bo dogajanje na konferenci fotografiral in po potrebi posnel krajši video, gradivo pa bo uporabil v promocijske namene BIC Ljubljana in konference Trendi in izzivi. Udeleženci bodo v izpolnitev po končani konferenci prejeli tudi privolitev za pošiljanje e-povabil na konferenco v prihodnje.

  • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Podatki iz prijavnice se obdelujejo na podlagi točke (b) prvega odstavka člena 6 Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov. Osebnih podatki iz privolitve (ime, priimek, organizacija, e-naslov) se obdelujejo tudi na podlagi točke (a) prvega odstavka člena 6 Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov – privolitve posameznika. Ime, priimek; v primeru, da je plačnik fizična oseba, še naslov se v primeru plačila kotizacije obdelujejo na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1).

  • Obrazložitev zakonitih interesov[1]: /
  • Uporabniki ali kategorije uporabnikov[2] osebnih podatkov, če obstajajo: 

BIC Ljubljana, Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana, e-pošta: konferenca@bic-lj.si.

Platforma Cobiss, Izum – Institut informacijskih znanosti, Maribor.

VetWork –  Digital Culture for the 21st Century Vocational Education (za multiplikacijski projekt).

  • Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:

Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo. 

  • Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja:

Upravljavec podatke iz prijavnice, ki se ne hranijo drugače, in prijavnico hrani do 31. 12. 2022 oz. zaključka aktivnosti po zaključku konference. Podatki iz e-zbornika referatov (ime, priimek) v e-verziji, podatki iz programa in razporeda konference (ime, priimek), evidence udeležencev (ime, priimek, e-naslov, podpis) in potrdila o udeležbi na konferenci (ime, priimek) se hranijo trajno. Privolitev se hrani trajno, podatki zbrani s privolitvijo (ime, priimek, e-naslov) se hranijo do preklica. Po 5. odstavku 85. člena ZDDV-1 je rok hrambe izdanih računov (s podatki: ime, priimek; v primeru, da je plačnik fizična oseba, še naslov) 10 let po poteku leta, na katero se račun nanaša.

  • Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov:

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris posebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z njim ter pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov na elektronskem naslovu: konferenca@bic-lj.si. Zahteva posameznika se obravnava skladno z določbami Splošne uredbe.

Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.

  • Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

Pritožbo lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si tel.: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

 

Ljubljana, 25. 3. 2022

[1] Točka (f) člena 6(1) Splošne uredbe.
[2] Točka (9) člena 4 Splošne uredbe.