01 28 07 601, 01 28 07 603 konferenca@bic-lj.si

PROGRAM KONFERENCE

ČETRTEK, 27. 10. 2022

}

8.00 - 9.00

Avla

Prihod in registracija – BIC Ljubljana, Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana (pritličje)

}

9.00 – 9.15

VP

Otvoritev konference z uvodnimi nagovori

}

9.15 – 9.45

VP

Plenarno predavanje –  Managing and Assuring Quality in Vocational Education and Training: a Need for a Paradigm Shift?

Guus van Beek

Guus van Beek,  All About Quality Consultancy, Nizozemska

Gospod Guus van Beek ima bogate izkušnje na področju izobraževanja in usposabljanja, predvsem na naslednjih področjih: poučevanje pedagogike, pedagoške psihologije in organizacijskih sprememb na Univerzi za uporabne znanosti Fontys na Nizozemskem. Kot predsednik mednarodne delovne skupine za kakovost na področju socialnih storitev  ima več kot 25 let izkušenj z razvojem, spodbujanjem in uveljavljanjem kakovosti in sistemov upravljanja kakovosti na področju socialnih storitev in pri ponudnikih PIU. Ima dolgoletne izkušnje s predajanjem znanja o konceptu kakovosti in upravljanja kakovosti v izobraževanju za strokovni kader, za svetovalce in revizorje, prav tako ima bogate izkušnje s plenarnimi predstavitvami na konferencah v Evropi, tako na nacionalnem kot na mednarodnem nivoju.  

Kot predsednik Delavnice  CEN 21 je vodil in prispeval k razvoju skupnega okvira kakovosti za socialne

službe splošnega interesa, svetoval je delovni skupini za kakovost pri Odboru za socialno zaščito v  EU pri razvoju evropskega okvira kakovosti za socialne storitve. Od leta 2017 g. Guus van Beek, kot lastnik podjetja All About Quality Consultancy,  svetuje na področju ocenjevanja kulture kakovosti v organizacijah. Vpet je v zagotavljanje strokovnega znanja, podpore in usposabljanj pri različnih nacionalnih in evropskih projektih Pobude za razvoj standardov kakovosti, vodi usposabljanja strokovnjakov in svetovalcev ter deluje na področju izboljševanja PIU ter socialnih storitev.

Na plenarnem predavanju v četrtek, 27. oktobra 2022, bo izpostavil naslednja ključna vprašanja:

 1. Ali tradicionalni sistemi upravljanja kakovosti, ki so se prvotno uporabljali v proizvodnji, prav tako prispevajo h kakovosti PIU?
 2. Kakšen vpliv ima že vzpostavljen sistem upravljanja kakovosti na zaznano kakovost storitev PIU?
 3. Kakšne so posledice za upravljanje sistemov kakovosti in upravljanja kakovosti v PIU?

Sistemi upravljanja kakovosti v PIU bi morali prispevati h kakovosti le-tega. Bistvene razlike med izdelki in izobraževanjem morajo imeti posledice za upravljanje sistemov kakovosti in upravljanja kakovosti v PIU. Kakovost v izobraževanju in usposabljanju se dosega s prizadevnimi in kakovostnimi  učitelji ter mentorji, zato kakovost v PIU ne more in ne bo presegla kakovosti svojih učiteljev in mentorjev. Iz tega razloga bi morali biti sistemi upravljanja kakovosti v PIU povezani s sistemi, ki spodbujajo in krepijo razvoj kompetenc in uspešnosti osebja, ki deluje na področju PIU.

}

9.45 – 10.15

VP

Plenarno predavanje –  Competencies for Industry 4.0: a Perspective from Vietnam

Prof. Dr. Nguyen Tuan Anh

Profesor dr. Nguyen Tuan Anh je podpredsednik Univerze Nguyen Tat Thanh in direktor Inštituta za mednarodno izobraževanje. Njegova področja dela so strateško načrtovanje, zlasti po krizi Covid 19, tehnika poučevanja – globalno in kreativno poučevanje, e-učenje, zlasti na področju digitalizacije in vodenja projektov na področju trajnostnega razvoja turizma. Po končanem znanstvenem magisteriju na Univerzi New South Wales v Australiji je doktoriral na Nanyang Technological University v Singapurju. Svoje znanstveno raziskovalno delo nadaljuje (od 2014) s poučevanjem na Tehnološki univerzi Ho Chi Minh, na dodiplomski in podiplomski stopnji ter na Mednarodni univerzi na podiplomski ravni. Predmeti poučevanja so statistična kontrola kakovosti, sistemski inženiring, upravljanje zalog, celovito upravljanje kakovosti, logistika, simulacija industrijskih in servisnih sistemov, načrtovanje, načrtovanje poskusov in digitalizacija. Poleg akademskega prispevka zelo veliko sodeluje tudi z gospodarstvom, tako doma kot v tujini. Na področju svojega dela je sodeloval in še sodeluje tudi z drugimi univerzami (z Mednarodno univerzo, Vietnamska nacionalna univerza – mesto Ho Chi Minh (v l. 2013), z Mednarodno univerzo, Državna univerza Vietnam – Ho Chi Minh city (v l. 2018 in 2020), z Univerzo Da Nang – Da Nang (2022)). Objavil je veliko znanstvenih člankov, kot so Kompetence industrije 4.0: model za vietnamsko delovno silo, Industrijsko in komercialno usposabljanje, Uporaba tehnike Delphi pri razvoju izobraževalnih programov, primerjalna analiza programov industrijskega inženiringa, Primerjalna analiza: An International Journal, Strukturirani pristop k oblikovanju hibridne celične postavitve za Jobshop. Na področju sodelovanja z gospodarstvom je cenjen strokovnjak za svetovanje o Industriji 4.0 (kot element v razvoju gospodarstev in kot element znanstvenih študij ter napovedi). Za svoje delo je prejel veliko prestižnih nagrad tujih univerz in gospodarstev, kot so Štipendija VEF za gostujočega znanstvenika na Univerzi Purdue (l. 2015), Naziv častnega profesorja Univerze Meiho, Insignije mesta Ho Chi Minh city (l. 2014), Priznanje za zasluge Ministrstva za izobraževanje in usposabljanje (l. 2013), Priznanje za zasluge Ministrstva za trgovino in industrijo. V letih 2010 in 2011 pa je prejel nagrado v obliki dotacije za razvoj učnega načrta za oftalmološko izdajanje – British Council.

Kot strokovnjak na opisanih področjih bo na konferenci predstavil vietnamski pogled na kompetence, ki so potrebne pri zaposlenih, da se soočijo z motnjami, ki jih prinaša industrija 4.0. Z rezultati spletne raziskave, študije Delphi in ciljne skupine bodo predstavljeni nabori veščin, sposobnosti, znanja in osebnosti, ki so kritične za kvalificirano delovno silo. Vpogled v študijo bi lahko prispeval k izboljšanju razvoja človeških virov in krepitvi zmogljivosti ne samo v Vietnamu, temveč tudi v drugih državah v razvoju v azijsko-pacifiški regiji. To bo dobra iztočnica tudi za poznavanje azijskih gostov in turistov, predvsem pa delovne sile, ki v Evropo vse bolj prihaja iz omenjenih koncev sveta.

}

10.15 – 11.00

VP

Plenarno predavanje – Centri odličnosti na Hrvaškem in  primer dobre prakse: ReCeZa

Opis predavanja

Cilj projekta je preoblikovanje Srednje šole Zabok v središče kakovostnega, praktičnega in mednarodno usmerjenega izobraževanja za turizem in gostinstvo, namenjenega dijakom, študentom, učiteljem in mentorjem, delodajalcem in zaposlenim vseh deležnikov v turizmu v regiji.

Cilj je, da Srednja šola Zabok postane regijsko središče izobraževanja in usposabljanja kadrov v turizmu in gostinstvu ter središče razvoja in inovativnosti, zakladnica idej in novih trendov v kakovosti izvajanja storitev.

Pri izvajanju projektnih aktivnosti se dela na vzpostavitvi delovno-razvojne organizacije RCKTU Zabok, razvoju in izboljševanju izobraževalnih programov in učnih načrtov RCKTU Zabok, krepitvi kompetenc učiteljev in mentorjev, razvoju inovativnosti in sodelovanju ter promociji strokovnih poklicev in delovanja RCKTU Zabok.

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa »Učinkoviti človeški viri 2014-2020«, 3. prednostne osi »Izobraževanje in vseživljenjsko učenje«, prednostne naložbe 10iv »Izboljšanje pomena izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja za trg dela, olajšanje prehoda iz šole v zaposlitev, krepitev sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter njihove kakovosti, vključno z mehanizmi za načrtovanje znanj in spretnosti, prilagajanje učnih načrtov ter uvajanje in razvoj sistemov učenja na delovnem mestu, vključno s sistemi dualnega učenja in programi vajeništva«, specifičnega cilja 10iv1 »Posodobitev ponudbe poklicnega izobraževanja in dvig njegove kakovosti za večjo zaposljivost dijakov in možnosti za nadaljnje izobraževanje«

Projekt je sofinancirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Na predstavitvi v četrtek, 27. 10. 2022, nam bosta ga. Ivana Pilko Čunčić, Vodja Sektorja za srednješolsko izobraževanje in izobraževanje odraslih na Ministrstvu za znanost in izobraževanje Republike Hrvaške (MZO RH) ter ga. Vesna Hrvoj-Šic, vodja Službe za poklicno izobraževanje na MZO RH predstavili vzpostavitev centrov odličnosti v Republiki Hrvaški. V nadaljevanju pa nam bo ravnateljica Srednje šole Zabok (Hrvaška) ga. Draženka Jurec predstavila primer njihove prakse preoblikovanja šole v enega od centrov odličnosti v sektorju gostinstva in turizma, ki pravkar poteka.

Ivana Pilko Čunčić

ga. Ivana Pilko Čunčić, načelnica Sektorja za srednješolsko vzgojo in izobraževanje ter izobraževanje odraslih  (Ministrstvo znanosti in izobraževanja RH);

 

Vesna Hrvoj Šic

ga. Vesna Hrvoj Šic, vodja Službe za strokovno izobraževanje (Ministrstvo znanosti in izobraževanja RH);

 

Draženka Jurec

Draženka Jurec, ravnateljica Srednje šole Zabok, RH

}

11.00 – 12.00

Jedilnica

ODMOR Z DELAVNICAMI in POGOSTITEV

 • »Zagorska dobrodošlica« (Srednja šola Zabok)
 • Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije
 • Predstavitev priročnikov (Barmanstvo in Postrežba vina) z delavnico Priprava lastnih koktajl kreacij – Boštjan Humski s študenti
 • Predstavitev študentskih izdelkov (Ajda Krivec, Jaka Mihelčič …)
 • Različni razstavljavci
Predstavitev - Priprava lastnih koktajl kreacij

Priprava lastnih koktajl kreacij

Na koktajl delavnici bodo študenti in študentke Višje strokovne šole BIC Ljubljana pod mentorstvom Boštjana Humskega pripravili in postregli tri lastne koktajl kreacije, s katerimi so zasedli najvišja mesta na mednarodnih tekmovanjih. Pripravljali bodo:

Koktajl Argus – kreacija in priprava Luka Strajn 🏅 1. mesto in zlata medalja na mednarodnem barmanskem tekmovanju G&T Cup Bled 2019.

Koktajl Kranjska sivka – Lana Kokl in Jošt Bertalanič  🏅2. mesto na mednarodnem kulinaričnem tekmovanju Biser mora 2022.

Koktajl Perkamndelc – Lara Šoštar Pribožič 🏅 3. mesto na mednarodnem barmanskem tekmovanju G&T Cup Bled 2022.

Katere so glavne sestavine in kaj je skrivnost dobrega koktajla boste izvedeli na delavnici, vljudno vabljeni!

}

12.00 – 13.30

Učilnice

SEKCIJE

 • Živilstvo in prehrana
 • Gostinstvo in turizem – Sprehod skozi svet specialty kave (Dušan Matičič, Goat Story)
 • Izobraževanje in usposabljanje (Multiplayer event – VetWork Univerza na Primorskem)
Delavnica - Dušan Matičič, GOAT STORY: Sprehod skozi svet specialty kave

Dušan Matičič, GOAT STORY:  Sprehod skozi svet specialty kave

V delavnici bomo skozi konkretne primere spoznali, kakšna je razlika med “navadno” in “specialty” kavo ter kako lahko gostinci z usmeritvijo v ponudbo bolj kakovostne kave najdejo nove goste, ki zaradi kakovosti postanejo njihovi najboljši promotorji.

Program delavnice:

☕ Kaj je sploh specialty kava in kako je drugačna od “navadne” kave?

☕ Sprehod čez različne vrste kave, načine procesiranja in praženja – vse podprto s konkretnimi primeri in okušanjem kave. Okušali bomo cel razpon kav, od komercialnih kav, prek celega spektra specialty kav, vse do najboljših kav na svetu, katerih cena dosega tudi nekaj sto evrov na kilogram zelene kave.

☕ Trenutne težave kavne industrije oz. kdo najbolj služi na vaši skodelici kave ter kdo bi resnično moral služiti na njej?

☕ Primeri dobre prakse specialty kavarn – primeri iz Slovenije in sveta

}

13.30 – 13.45

Avla

ODMOR S POGOSTITVIJO

}

13.45 – 16.00

Učilnice

SEKCIJE

 • Živilstvo in prehrana
 • Gostinstvo in turizem
 • Izobraževanje in usposabljanje

PETEK, 28. 10. 2022

}

8.00 – 9.00

Avla

Prihod in registracija – BIC Ljubljana, Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana (pritličje)

}

9.00

VP

Uvodni pozdrav

}

9.05 – 9.35

VP

Plenarno predavanje – Novi koncepti aktivne embalaže za živila iz naravnih biopolimerov

Dr. Uroš Novak

Dr. Uroš Novak je od 2017 vodja raziskovalne skupine za Bioplastiko, biokompozite in zero-waste tehnologije na Odseku za katalizo in reakcijsko inženirstvo na Kemijskem inštitutu v Ljubljani in soustanovitelj dveh zagonskih podjetij.

Diplomiral je iz kemijskega inženirstva leta 2010 in doktoriral iz Kemijskih znanosti leta 2014 oboje na Univerzi v Ljubljani. Za diplomsko delo je prejel Nagrado za prispevek k trajnostnemu razvoju Republike Slovenije (Slovenski sklad za razvoj kadrov in štipendije).

Znanstveno/raziskovalno kariero je začel leta 2010 kot mladi raziskovalec in nato kot raziskovalec na EU projektu na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Od 2016 dalje je raziskovalec na Kemijskem Inštitutu, kjer kot znanstveni sodelavec vodi svojo raziskovalno skupino in povezuje znanstveno odličnost z aplikativnostjo preko številnih raziskovalnih projektov v okviru konzorcijev ali sodelovanj z start-upi in industrijo. Leta 2019 je s sodelavci pridobil nagrado Odlični v znanosti s strani Slovenske agencije za raziskovalno dejavnost za področje Kemijskega inženirstva.

Dr. Novak je raziskovalec z več kot 10 letnimi izkušnjami na področju biomaterialov, kemijskega inženirstva, biotehnologije in je avtor več kot 40 znanstvenih člankov in več kot 150 prispevkov na konferencah. Dr. Novak je koordinator na dveh EU HORIZON projektih in sodelujoč v štirih v skupni vrednosti 24.3 milijonov €.

Svoje izkušnje je preko uspešnega vodenja projekta BioApp, kjer je bil tudi koordinator, tudi začel udejanjati v poslovnem svetu, kjer pomaga pri ustanavljanju tehnoloških zagonskih podjetij. Leta 2019 je s start-upom 123zero postal finalist prestižnega tekmovanja evropske komisije EU-Social innovation. Povezavo med znanostjo in inovacijami dr. Novak vodi kot Koordinator platforme BioApp – plastic free lifestlye, ki vzpostavlja trajnostni pretok informacij med deležniki, vključujoč ekodizajn in v proizvodnjo izdelkov iz inovativnega naravnega biopolimernih materialov, in ponuja ustrezen razvoj storitev, osredotočenih na potrebe živilske, kozmetične in zdravstvene industrije. 

Njegova strast je pretvorba znanosti v praktične rešitve za izboljšanje kvalitete življenje brez vplivanja na prihodnost naslednje generacije po naravnih resursih.

}

9.40 – 10.10

VP

Plenarno predavanje – Zgodba o Grashki – Oblikovanje odgovorne prehranske kulture

Martin Rojnik

MARTIN ROJNIK

ustanovitelj in direktor, Grashka 

Odraščanje na ekološki visokogorski kmetiji je Martina Rojnika povezalo z zemljo in ta odnos do narave je narekoval tudi njegovo poslovno kariero. Več kot desetletnemu pridobivanju izkušenj na področju marketinga in vodenja projektov za največje oglaševalske agencije na Balkanu je sledilo dvoletno usposabljanje za kuharja v več kot desetih restavracijah; med drugim je delal tudi za nekatere z Michelinovimi zvezdicami nagrajene restavracije, kot sta nemški Rutz (3 zvezdice) in Hugos (1 zvezdica). V Sloveniji je sodeloval tudi z Ano Roš, najboljšo kuharico na svetu, iz Hiše Franko, ki se ponaša z dvema zvezdicama. 

Leta 2014 je soustanovil Inštitut S.U.R.F., ki je do zdaj izvedel več kot 300 prehranskih in gostinskih dogodkov ter izobraževalnih programov. Leta 2018 je postal soustanovitelj in izvršni direktor podjetja Kucha, ki se je že v prvem letu delovanja uvrstilo na 25. mesto med 50-imi najboljšimi veganskimi restavracijami v Evropi in razvilo široko paleto rastlinskih izdelkov. 

Leta 2021 je uvedel novo blagovno znamko Grashka s sedežem na lastni ekološki družinski kmetiji na Graški Gori in proizvodnimi obrati v Velenju, z željo po razvoju inovativnih prehranskih izdelkov na rastlinski osnovi in praks regenerativnega kmetijstva. 

Oblikovanje odgovornega prehranskega sistema 

Naše prehranske navade in kmetijske prakse niso bile še nikoli tako pomembne pri obvarovanju planetarnih naravnih resursov in ekosistemov, kot so zdaj. S prosto trgovino, globalizacijo in dosegom trga z enim klikom smo postali odvisni od tujega uvoza hrane. Številne krize nam kažejo, da naš prehranski model ne bo preživel naslednjega stoletja, zato moramo ustvariti novega. Skupnosti, ki si bodo zagotovile zanesljiv vir lokalnih in naravnih rastlinskih hranil, si bodo zagotovile varno prihodnost za nove generacije. Potrebna je korenita transformacija kmetijstva v smeri regenerativnih praks za zaščito zemeljske plasti, vode in zraka. Hrano želimo pridelati v laboratorijih in pozabljamo, da imamo popolno okolje že pripravljeno, če ga ne bomo prej uničili. Zmanjševanje vplivov prehranske industrije je veliko kompleksnejše, kot postaviti veganski izdelek na mizo. Potrebna je celovita rešitev, ki zajema celotno pot hrane od vil do vilic.

Grashka ustvarja lasten prehranski model, ki sloni na razvoju 100 % naravnih in rastlinskih hranil ter gradnji odpornih kratkih dobavnih verig med pridelovalci, predelovalno industrijo in distribucijsko infrastrukturo. Podjetje razvija vse ključne rastlinske delikatese za enostaven prehod na naravno rastlinsko prehrano iz regionalnih sestavin. Razvojni oddelek uporablja starodavne tehnike fermentacije, dehidracije in dimljenja v kombinaciji z modernimi spoznanji. Ciljajo na izgradnjo prehranskega sistema za distribucijo naravnih rastlinskih proteinov v Srednji Evropi in se kot primer dobre prakse širiti tudi na druge trge.

}

10.10 – 10.40

VP

Plenarno predavanje – Podoba – skrivna sestavina vsakega jedilnika

Ana in Boštjan Klun

Ana in Boštjan Klun, Klun Studio, Slovenija

Klun je. Antipod instantnemu. Protiutež lahkotnemu. Komplicirana preprostost. Domišljena resničnost. Ustvarjena realnost. Doživeta zamisel. Trajna hipnost. Dovršena drugačnost. Oprijemljiva prihodnost. Ujeta sedanjost. Odtisnjena večnost. Uničena banalnost. Klun je. Klun smo. Tu zate.

Ne omejujemo se z mediji. Poznamo in upoštevamo njihove zakonitosti, a tudi trdno verjamemo, da je kreativnost univerzalna, le manifestira se vsakič drugače, neobremenjeno od končne forme ali nosilca. Izluščimo idejo, ki vas diferencira, in poskrbimo, da jo opazijo tudi drugi.

Dela so osvobojena nepotrebnega kiča. Sporočila so jasna in neposredna, z njimi stopamo iz vrste enakih. Izdelki so estetsko dovršeni in sprejemljivi za najširši krog, prav v vsakem pa je skrita večpomenska simbolna nota, na prvi pogled vidna le najbolj pozornim.

Vsak izdelek je unikaten in rezultat raziskovanja – virov, želja, (z)možnosti. Vsak projekt je edinstven, a ima obenem skupno točko z vsemi poprejšnjimi: zavezanost multidisciplinarnega tima ustvarjalcev k iskanju presežnega videza in najučinkovitejše naročnikove predstavitve.

Za tiste, ki ne poizkušajo, ki gledajo onkraj všečnega in jih ne premami hipno, ter za tiste, ki razumejo, da poslovne odnose urejajo pogodbe, a obenem spoštujejo proces in predanost, ki je parafi ne znajo ubesediti. Za take, ki so prišili, da ostanejo ali pa se pridružijo tistim, ki so tu že generacije dolgo.

}

10.40 – 11.20

Jedilnica

ODMOR Z DELAVNICAMI in POGOSTITEV

 • Predstavitev študentskih izdelkov (Ajda Krivec, Jaka Mihelčič …)
 • Pravični kifeljček (BIC Ljubljana in Zavod za pravično trgovino, Slovenija)
 • Od zrna do kruha (Mojca Smerajec, Mišo Kolar z dijaki)
 • Različni razstavljavci
Delavnica - Pravični kifeljček (BIC Ljubljana in Zavod za pravično trgovino, Slovenija)

Pravični kifeljček je izraz potrebe po izdelkih narejenih izključno iz surovin znanega porekla. Nastal je v sodelovanju BIC Ljubljana in Pravične trgovine Slovenije ter nakazuje splošni razvoj izdelkov v smer trajnosti in pravičnosti. Hkrati pa je odraz na trgu izražene potrebe po pripravi, predvsem pogostitev, z izdelki znanega porekla. Že dolgo so na slovenskem trgu na voljo kava, čaj, sladkor iz transparentnih dobavnih verig, na primer iz pravične trgovine, tovrstnih pekovskih izdelkov pa še ni bilo.

}

11.20 – 13.10

Učilnice

SEKCIJE

 • Živilstvo in prehrana
 • Gostinstvo in turizem
 • Izobraževanje in usposabljanje (Multiplayer event – VetWork Univerza na Primorskem)
}

13.10 – 13.25

Avla

ODMOR S POGOSTITVIJO

}

13.25 – 15.25

Učilnice

SEKCIJE

 • Živilstvo in prehrana
 • Gostinstvo in turizem
 • Izobraževanje in usposabljanje

 

Dopuščamo še manjše prilagoditve programa