01 28 07 601, 01 28 07 603 konferenca@bic-lj.si

6. mednarodna strokovna konferenca Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu, turizmu, izobraževanju in usposabljanju

27. – 28. oktober 2022 v Ljubljani

6. mednarodna strokovna konferenca

Trendi in izzivi  v živilstvu, prehrani, gostinstvu,
turizmu, izobraževanju in usposabljanju

27. – 28. oktober 2022,
v prostorih BIC Ljubljana, Ižanska cesta 10, Ljubljana, Slovenija.

Dnevi

:

Ure

:

Minute

:

Sekunde

Vabimo vas k aktivni udeležbi na že 6. mednarodni strokovni konferenci v organizaciji BIC Ljubljana.

Osrednja nit letošnje konference je: Drugačni časi so priložnost za inovativne pristope, ki podpirajo razvojne izzive.

Konferenca izpostavlja trende in izzive na naslednjih glavnih strokovnih področjih:

 1. ŽIVILSTVO IN PREHRANA
 2. GOSTINSTVO IN TURIZEM
 3. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

Vabimo, da se nam na konferenci pridružite kot aktivni udeleženci s predstavitvijo pripravljenih strokovnih referatov ali le kot slušatelji konference. Posebno podsekcijo in s tem možnost za sodelovanje z referati na področjih živilstva, prehrane, gostinstva, turizma, izobraževanja in usposabljanja namenjamo tudi študentom višjih in visokih strokovnih šol ter fakultet.

Referati so lahko v okviru sekcij vezani na naslednje teme:

ŽIVILSTVO IN PREHRANA

 • Trendi in izzivi v živilstvu in prehrani
 • Potvorbe živil
 • Trajnostni pristopi
 • Digitalizacija
 • Okolju prijazna embalaža
 • Izgube hrane in odpadna hrana
 • Mikroplastika in nanoplastika na krožniku
 • Prehrana in življenjski slog
 • Primeri dobrih praks – projekti na področju živilstva in prehrane
 • Komunikacija s potrošniki in novi promocijski pristopi
 • Zakonodaja in zagotavljanje kakovosti na področju živilstva in prehrane
 • Primeri dobrih praks sodelovanj med šolami in podjetji, kmetijami, zbornicami, združenji in organizacijami s področja živilstva in prehrane
 • Samooskrba
 • Vpliv naraščajočih cen na prehranske navade

GOSTINSTVO IN TURIZEM

 • Trendi in izzivi v gostinstvu in turizmu
 • Digitalizacija
 • Trajnostni pristopi
 • Primeri dobrih praks – projekti na področju gostinstva in turizma
 • Gostinstvo in turizem med in po pandemiji v urbanem in ruralnem okolju
 • Zelena shema turizma
 • Komunikacija s potrošniki in novi promocijski pristopi
 • Prehranske omejitve v gostinski ponudbi
 • Aktivna doživetja v neokrnjeni naravi in športni turizem
 • Razvoj kreativnih, trajnostnih, butičnih, personaliziranih in inovativnih doživetij v gostinstvu in turizmu
 • Zgodbarstvo za petzvezdična doživetja – uživam tradicijo
 • Primeri dobrih praks sodelovanj med šolami in podjetji, kmetijami, zbornicami, združenji in organizacijami s področja gostinstva in turizma
 • Kadrovski izzivi v gostinstvu in turizmu
 • Promocija gostinskih in turističnih poklicev

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

 • Trendi in izzivi v izobraževanju in usposabljanju
 • Prednosti in pomanjkljivosti novih načinov poučevanja (hibridno, na daljavo itd.)
 • Pomen in vloga razrednika, učitelja, predavatelja, ravnatelja med in po pandemiji (spopadanje s spremembami in negotovostmi ipd.)
 • Podpora in vključevanje ranljivejših skupin učencev, dijakov in študentov
 • Bonton komuniciranja skozi čas
 • Projektno delo in učenje
 • Primeri dobrih praks vodenja
 • Globalno poučevanje
 • Ustvarjalno poučevanje
 • Drugačni časi zahtevajo tudi nove promocijske pristope
 • Primeri dobrih praks sodelovanja šol z lokalnim in širšim okoljem
 • Uporaba digitalnih aplikacij pri pouku
 • Preverjanje in ocenjevanje znanja na daljavo
 • Mednarodna mobilnost dijakov, študentov in učiteljev ter predavateljev

Avtor referata ob prijavi odda naslov referata, ključne besede, izbere sekcijo in temo.

Avtorji morajo pri pripravi celotnega referata dosledno upoštevati objavljena navodila za pripravo referatov. Sprejeti referati bodo objavljeni v e-zborniku strokovne konference. Avtor lahko praviloma odda do 2 strokovna referata.

Postavi si IZZIV in ustvari TREND